IoTBridge erbjuder en digital tjänst för övervakning av brokonstruktioner baserad på en teknisk plattform med smarta algoritmer och relevant sensordata. Plattformen utnyttjar molnteknik och Internet of Things. Olika sensorer kan enkelt kopplas upp och stora mängder data processas som underlag för avancerad analys. IoTBridge använder väl beprövade algoritmer baserade på aktuell forskning. Resultatet av analyserna visualiseras i lättanvända smarta appar. IoTBridge kan enkelt integreras med befintliga system för brounderhåll. IoTBridge Plattform baseras på erfarenheter från flera utvecklingsprojekt i samarbete mellan CNet och KTH Brobyggnad.

Varför IoTBridge AB?

  • Vår plattform erbjuder en kostnadseffektiv kontinuerlig bevakning av brokonstruktioners tillstånd
  • IoT Bridge är via sina ägare och strategiska samarbetspartners en garant för att de algoritmer som används är väl beprövade och baserad på aktuell forskning.
  • Våra tjänster presenteras genom väl utformade användarapplikationer samt eventuellt direkt in i externa applikationer så som BaTMan.

Våra tjänster

  • Löpande tillståndsbedömningar
  • Mätbaserad bärighetsberäkning
  • Provbelastning

Kontakta oss

  • Tel:08-56890110
  • Email: info@iotbridge.se